Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Slogan chosen for the year is International Year of Water

Great infographic to mark the International Year of Water Cooperation. Slogan chosen for the year is Water Water Everywhere, only if we share.
Water management is one of the priorities of the Global Framework for Climate Services spearheaded by WMO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου