Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Vote for the best slogan


photo
until 25 December!
We have received 12 151 slogan proposals, from 5 654 people in 180 countries! But now, only 6 remain after review by our selection committee, and it's your turn to vote! This final online poll will determine the official slogan for the International Year of Water Cooperation and the World Water Day 2013. Don't miss out!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου