Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Did you know?

There are 276 transboundary river basins in the world (64 transboundary river basins in Africa, 60 in Asia, 68 in Europe, 46 in North America and 38 in South America). More facts and figures >>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου