Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Discover YUNGA's Water Challenge Badge


  http://www.unwater.org/fileadmin/user_upload/watercooperation2013/slider/large_image.jpg
This booklet is intended as a guide for teachers and youth leaders. Take it and explore, play and discover – and while you’re having fun, maybe you can even come up with some clever ways to help preserve water in your homes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου